สำนักงานตำรวจแห่งชาต

 

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 พ.ต.อ.ไพฑูร  ตันเจริญรัตน์ ผกก.สภ.ท่าวุ้ง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ในปกครอง พ่อค้า ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ิประจำปี 2559 ขึ้นหลายแห่งหลายสถานที่ หลายเทศบาล และ อบต.รววทั้งสถานที่ราชการ มีการแจกของขวัญ มีการละเล่นต่างๆ โดยผู้ใหญ่ใจดีร่วมอุปถัมภ์ของขวัญจำนวนมากมาย มาเพื่อร่วมงานอย่างสนุกสนาน
และในภาคค่ำ ผกก.สภ.ท่าวุ้ง ร่วมกับผู้ให้ความกรุณา มุทิตาจิต สนับสนุนให้มีการจัดงานวันเด็กแก่บุตรของข้าราชการตำรวจ และจัดงานขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายและครอบครัวที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
อย่างตรากตรำตลอดปี  จึงจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว มีการแจกของขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และบุตรหลาน อย่างทั่วถึง สนุกสนาน สร้างความรักความสามัคคี
แก่หมู่คณะเป็นอย่างดี  และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาด้วยดีเสมอมา   มา   ณ   โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  และขอสัญญาว่า จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่รัก และศรัทธาของประชาชนตลอดไป  
......