สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
 

 ภายใต้การอำนวยการ ของ  พ.ต.อ.จารึก    อ้นอารี  ผกก.สภ.ท่าวุ้ง   ได้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ราชการ  และโครงการต่างๆ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
ตามรายละเอียดที่ขอนำเสนอต่อไปนี้..

 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
 

 

ขอเชิญรับทราบข่าวสาร และส่งข้อมูลข่าวสารได้ทาง Face book ของสถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง ได้อีกช่องทางหนึ่ง
นายอำเภอท่าวุ้ง ผกก.สภ.ท่าวุ้ง ร่วมกับฝ่ายปกครอง มูลนิธิต่างๆ และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันประชุมวางแผน สกัดจับกุมกลุ่มรถแว๊นซ์ในพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยม แนะนำข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ ผบช.ตร.สภ.ท่าวุ้ง
พ.ต.อ.กฤตธัช ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยมฯ สภ.ท่าวุ้ง เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
การประชุมร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน
การจัดรถนำขบวนประชาชนไปร่วมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่พระบรมมหาราชวัง
ภาพการประชุม-ปล่อยแถวสายตรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันเวลา ๐๘.๐๐ และ ๑๖.๐๐ น.
โครงการสอนเด็กนักเรียนของครูตำรวจ D.A.R.E ของ สภ.ท่าวุ้ง  ประจำเดือน
.
โครงการอาหารกลางวันของ สภ.ท่าวุ้ง ทุกวันอังคาร และพุธ ของสัปดาห์
 
การจัดงานวันเด็ก ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ของข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง

       พ.ต.ท.พิภพ สุขก่ำ รอง ผกก.สส.สภ.ท่าวุ้ง ลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

   
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ ของข้าราชการตำรวจ  สภ.ท่าวุ้ง
 
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 

 

การจัดงานวันปีใหม่ เพื่อขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ หลังเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดปี
การประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน
การถวายความปลอดภัยเส้นทางเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
การตรวจสถานที่กลุ่มเสี่ยง สถานบริการ ร้านค้าของเก่า ในพื้นที่
การฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ วันพุธของสัปดาห์ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
การอบรม ประชุม ก่อนปล่อยแถวสายตรวจ เป็นประจำทุกเช้า
มาตรการการออกตรวจเพื่อสกัดและป้องกันการแข่งรถของกลุ่มเด็กแว๊นในพื้นที่
การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในชีวิตประจำวันของตำรวจ
 
   
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา"
กิจกรรมเนื่องในพิธีสถาปนา องค์สมเด็จพระสังฆราช มหาสังฆปรินายก (องค์ใหม่) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
โครงการอาหารกลางวัน ทุกวันอังคาร และวันพุธ ของสัปดาห์
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
 

 

การประชุมประจำเดือน และ การประชุมร่วมกับหน่วยต่างๆ ประจำเดือน
การเคารพธงชาติ-ประชุม-ปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัด เป็นประจำทุกวัน

                                          การตรวจและสกัดกั้นจับกุมกลุ่มเด็กแว๊น (แข่งรถในทาง)

   
โครงการอาหารกลางวัน ทุกวันอังคาร และวันพุธ ของสัปดาห์
การทำกิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน
กิจกรรมของ ครูตำรวจ D.A.R.E
 
การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆของประชาชน ประจำเดือน
ผลการปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงาน ป.ป.ส. / ชุดสืบสวน ภ.๑ /ชุดสืบสวน ภ.จว.ลพบุรี และ ชุด สส.สภ.ท่าวุ้ง
จับกุมยาเสพติดรายใหญ่ ในพื้นที่ ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
การประชุมเตรียมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐
การปรับปรุงกล้องวงจรปิดในสถานที่ราชการ ให้ใช้การได้เป็นปกติ ตามแผนป้องกันภัย อาคารสถานที่ราชการ
การจัดอบรมอาสาสมัคร และชุดเวรยาม คุ้มครองหมู่บ้าน
   
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน   เมษายน   ๒๕๖๐
 

 

พ.ต.อ.กฤตธัช ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยมแนะนำชี้แจงการปฏบัติหน้าที่ราชการตามนโยบาย ตร.
การประสานงานและการปฏิบัติงานในพื้นที่ ของกลุ่มครูตำรวจแดร์
การประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆในรอบเดือน เพื่อประสานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้สัมฤทธิ์ผล

การปฏบัติงานช่วงสงกรานต์ และผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานประจำวันที่น่าสนใจ  ของข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง ประจำเดือน
การสกัดกลุ่มเด็กแว๊นซ์ ในพื้นที่ มาจัดทำประวัติ
   
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน   พฤษภาคม   ๒๕๖๐
 

 

พล.ต.ต.ฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี และ พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยม ตร.สภ.ท่าวุ้ง
โครงการ Big Cleaning Day ของอำเภอท่าวุ้ง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และกิจกรรม ๕ ส.ประจำเดือน ของ สภ.ท่าวุ้ง
มีการประชุม และปล่อยแถวสายตรวจประจำวัน ทุกผลัด ของ สภ.ท่าวุ้ง
การตรวจเร่งรัดการปฏิบัติตามนโยบายของ ตร.ประจำเดือน โดย ภ.จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โครงการอาหารกลางวันของ ตร.สภ.ท่าวุ้ง ทุกวันอังคาร หรือวันพุธ ของสัปดาห์

                     การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ชีวิตและความปลอดภัยแก่ประชาชน ของ ตร.สภ.ท่าวุ้ง ประจำเดือน

 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน   มิถุนายน   ๒๕๖๐
 

 

พ.ต.อ.กฤตธัช ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยม ตร.สภ.ท่าวุ้ง ประจำเดือน
การฝึกประกวดประจำปี ๒๕๖๐
โครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน (ทุกวันอังคารและวันพุธ)
การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทั่วๆไป ประจำเดือน
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
   
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน   กรกฎาคม   ๒๕๖๐
 

 

พ.ต.อ.กฤตธัช ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง เป็นประจำทุกเดือน
พ.ต.อ.ปรารถนา แผ่นผา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ เน้นหนักงานการบริการจราจร
พ.ต.อ.ภูบาล ทับจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง เป็นประจำทุกเดือน
การซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยและการถวายอารักขาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินฯ
การประชุมแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรณ์ต่างๆในพื้นที่ประจำเดือน
การประชุมแถว อบรมชี้แจงภารกิจ และตรวจความพร้อมของสายตรวจ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกผลัด
กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน
การปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนประจำวันของตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง
   
 
 
ผลการปฏิบัติ  ประจำเดือน  สิงหาคม   ๒๕๖๐
 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันแม่แห่งชาติ ของ สภ.ท่าวุ้ง
การถวายความปลอดภัยเส้นทางเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติกุล
พ.ต.อ.ภูบาล ทับจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจงานสอบสวน สภ.ท่าวุ้ง เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
การประชุม กต.ตร.สภ.ท่าวุ้ง   เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
การอบรมวิธีการช่วยชีวิตเบื้องต้น แก่ผู้ประสบอุบัติเหต ุฉุกเฉิน แก่ ตร.สายตรวจ และจราจร ของ สภ.ท่าวุ้ง   เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
การประชุม และการแสวงหาความร่วมมือแก่หน่วยงานต่างๆ ประจำเดือน ของ สภ.ท่าวุ้ง 
โครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ของ สภ.ท่าวุ้ง
การประชุม ตรวจความพร้อมของสายตรวจ ก่อนปล่อยแถวออกปฎิบัติหน้าที่ทุกๆผลัด ของ สภ.ท่าวุ้ง
การปฏิบัติของครู D.A.R.E.ของ สภ.ท่าวุ้ง
การปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประจำเดือน ของ สภ.ท่าวุ้ง
   
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน   กันยายน   ๒๕๖๐
 

 

พ.ต.อ.ภูบาล ทับจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สภ.ท่าวุ้ง ประจำเดือน
ร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
ร่วมกิจการการขุดลอกผักตบชวาในลำน้ำ แม่น้ำลพบุรี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
การประชุม และปล่อยแถวสายตรวจ
ร่วมการปล่อิยแถวระดมกวาดล้าง ช่วงพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
โคงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ของ สภ.ท่าวุ้ง
การปฎิบัติงานในหน้าที่การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประจำวัน ของ สภ.ท่าวุ้ง
   
 
 
ผลการปฏิบัติ  ประจำเดือน  ตุลาคม   ๒๕๖๐