สำนักงานตำรวจแห่งชาต

 
 

 ภายใต้การอำนวยการ ของ  พ.ต.อ.ไพฑูร  ตันเจริญรัตน์  ผกก.สภ.ท่าวุ้ง  (ท่านเดิม) และ พ.ต.อ.จารึก อ้นอารี   ผกก.สภ.ท่าวุ้ง (ในปัจจุบัน)  ได้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ราชการและโครงการต่างๆ
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา   ประจำวัน ตามที่นำเสนอต่อไปนี้......
.

 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
 

 

 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 

 

พล.ต.ต.ศรายุทธ  พูลธัญญะ รอง ผบช.ภ.๑    มาเป็นประธานในพิธีบวงสรวง  และเททองหล่อรูปเหมือนทองสัมฤทธิ์  ของอดีตท่านอธิบดีกรมตำรวจ พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์     
ณ   โรงงานร็อคคร่าไฟน์อาร์ต  หมู่ ๑๒  ต.ท่าวุ้ง   อ.ท่าวุ้ง    จว.ลพบุรี     เมื่อวันที่  ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เนื่องในวันมาฆะบูชา ได้ร่วมกันสวดมนต์และเวียนเทียน  ณ  วัดภิญโญสโมสร  หมู่ ๔ ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙
 

 

สายตรวจตำบล ร่วมทำประชาคมหมู่บ้านกับทางฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อหาข้อมูลความต้องการของประชาชนและอื่นๆ
การดำเนินการกิจกรรม ๕ ส.ประจำเดือน ของ สภ.ท่าวุ้ง
การปฏิบัติงานประจำวันของ ตร.สภ.ท่าวุ้ง 
พ.ต.อ.กฤตธัช  ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามนโยบายบริหารราชการ ของ ตร. ๖ ด้าน และประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจทราบนโยบาย ผบช.ในสังกัด
พ.ต.อ.ไพฑูร  ตันเจริญรัตน์ ผกก.สภ.ท่าวุ้ง ร่วมกับครูตำรวจ D.A.R.Eพร้อมด้วย กต.ตร.สภ.ท่าวุ้ง จัดพิธีปิดการสอนนักเรียนของครูตำรวจD.A.R.Eและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จ
การอบรม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
พ.ต.อ.ไพฑูร  ตันเจริญรัตน์  ผกก.สภ.ท่าวุ้ง  ร่วมกับ กต.ตร.สภ.ท่าวุ้ง และผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนงบประมาณปรับทัศนียภาพ ทาสีอาคารสถานีตำรวจท่าวุ้ง ใหม่ ให้พร้อมสำหรับให้บริการประชาชน
การซักซ้อมแผนเผฃชิญเหตุคนร้ายปล้นทรัพย์ไปรษณีย์ท่าวุ้ง
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำ เดือน เมษายน ๒๕๕๙
 

 

ผกก.สภ.ท่าวุ้ง มีนโยบายให้ ตร.ทุกนายของ สภ.ท่าวุ้ง ต้องมาเข้าแถวเคารพธงชาติ และรับฟังนโยบาย ข้อราชการ หรือข้อสั่งการเป็นประจำทุกเดือน
พ.ต.อ.กฤตธัช ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารราชการของ ตร.และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง โดยเฉพาะให้เข้มงวดการอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประมวลภาพผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมจุดบริการ  การรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วๆไป  และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙
ผกก.สภ.ท่าวุ้ง ได้รับมอบหมายจาก ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ให้รับผิดชอบ เป็นผู้ควบคุมทีมนักกีฬาเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาภายใน ของ ตร.ภ.๑
 
การดำเนินการกิจกรรม ๕ ส. ปรับปรุงทัศนียภาพของสถานที่ราชการเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ เว้นสัปดาห์
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
 

 

การฝึกยุทธวิธีของตำรวจประจำเดือน พ.ค.๕๙
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
 

 

ต้อนรับน้องใหม่  นักเรียนนายสิบตำรวจจาก ศฝร.ภ.๑ มาดำรงตำแหน่ง สภ.ต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี
การปฏิบัติงานต่างๆ ประจำเดือนของ ตร.สภ.ท่าวุ้ง
โครงการ-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราช ครบ ๗๐ ปี
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของ สภ.ท่าวุ้ง ร่วมกับโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่
พ.ต.อ.จารึก อ้นอารี  ผกก.สภ.ท่าวุ้ง ได้จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน ของ ตร. สภ.ท่าวุ้ง  เป็นประจำทุกเดือน
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๙
 

 

การประกวดการฝึก ของ ตร.ในสังกัด ภ.๑
การร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี
การประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน

โครงการอบรมผู้นำชุมชน-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเข้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง โรงพยาบาลท่าวุ้ง และหน่วยราชการในสังกัด รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน   สิงหาคม  ๒๕๕๙
 

 

เตรียมถวายความปลอดภัยเส้นทางเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เส้นทางถนนสายเอเซีย

             พ.ต.อ.จารึก อ้นอารี ผกก.สภ.ท่าวุ้ง จัดให้มี โครงการอาหารกลางวันของข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง ทุกวันพุธของสัปดาห์

โครงการ ๕ ส.ของ สภ.ท่าวุ้ง ทุกวันพุธ อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง
สภ.ท่าวุ้ง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และสถานศึกษา รณรงค์ประชาชนร่วมลงประชามติ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
สภ.ท่าวุ้ง ร่วมกับฝ่ายปกครอง และองค์กรส่วนท้องถิ่น ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการลงประชามติฯ
สภ.ท่าวุ้ง ร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรส่วนท้องถิ่น ร่วมกันบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   ณ  หอประชุมอำเภอท่าวุ้ง
ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวุ้ง ทำกิจกรรม ๕ ส.ทำความสะอาดสถานที่ราชการเพื่อความพร้อมในการบริการประชาชน
ภ.จว.ลพบุรี ได้จัดอบรมทบทวน ยุทธวิธีของตำรวจ ในการต่อสู้แบบฉับพลันให้กับข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามและสายสืบสวน 
๑๘ ส.ค.๕๙ พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก. ภ.จว.ลพบุรี พร้อมคณะมาทำการตรวจตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน  ณ สภ.ท่าวุ้ง
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน   กันยายน  ๒๕๕๙
 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รวมกับฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายต่างๆ ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลพบุรี
ข้าราชการตำรวจดำเนินการตามโครงการ ๕ ส.ทำความสะอาดสถานที่เพื่อความพร้อมการให้บริการประชสาชนทุกวันพุธของสัปดาห์
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ  ณ  วัดปากคลองบางคู้
ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ที่สโมสรตำรวจ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการอาหารกลางวันของข้าราชการตำรวจทุกวันพุธของสัปดาห์
กิจกรรมการปฏิบัติงานประจำวันของข้าราชการตำรวจในการดูแลความปลอดภัยและให้บริการประชาชนประจำวัน
กิจกรรมการปิดการสอนของครูตำรวจ D.A.R.E มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้รับการสอน จำนวน ๑๕๔ คน โดยนายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธาน
พร้อมด้วย ผู้กำกับการ, รองผู้กำกับการ และข้าราชการส่วนปกครอง.ท้องถิ่น ร่วมดำเนินการ เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ได้มาประชุมและตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
พร้อมมอบอุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่ และมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจ แก่ ร.ต.ท.สหัสวรรษ แสงอรุณ ซึ่งเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ด้วย
 
สภ.ท่าวุ้ง ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ทำการประชุม-และฝึกซ้อมแผนกรณีนักเรียนก่อการทะเลาะวิวาทกันในสถานศึกษา
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าวุ้ง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาท่าวุ้ง ร่วมกับ ผกก.สภ.ท่าวุ้ง และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันดำเนินการแจกเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามคำสั่งของรัฐบาล ไร่ละ ๑,๐๐๐บาท เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
 
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน   ตุลาคม  ๒๕๕๙
 

 

พ.ต.อ.จารึก อ้นอารี ผกก.สภ.ท่าวุ้ง ร่วมกับนายอำเภอท่าวุ้ง ข้าราชการฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และเอกชน ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันตำรวจ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในปกครอง
 
ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
และร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพฯ  ณ  ศาลาการเปรียญวัดยวด ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี
ข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี ได้ร่วมกันโยธา และจัดประดับสถานที่ราชการ เพื่อถวายการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่เสด็จสวรรคตฯ ด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาทิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีลงนามถวายราชสดุดี และพิธีสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
 ณ  ศาลาการเปรียญวัดรัมภาราม ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
ข้าราชการทุกหมู่เหล่าในอำเภอท่าวุ้ง  ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ  ลานพระบรมรูป หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง และร่วมกิจกรรมพัฒนาโครงการตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำหนองสมอใส เพื่อการเกษตร
ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกันด้วย
ร่วมกิจกรรมพัฒนาโครงการตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำหนองสมอใส เพื่อการเกษตร
ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย และบริการประชาชนทั่วๆไป
ชุดไล่ล่าของ สภ.ท่าวุ้ง ออกปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบแหล่งสุ่มเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ
ขอความร่วมมือในการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนในการป้องกันอาชญากรรมอย่างเต็มกำลัง
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ครบกำหนด
๑๕วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   ณ   หอประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี
 
 
 
ผลการปฏิบัติ    ประจำเดือน    พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 

 

 
พ.ต.อ.กฤตธัช ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี  ตรวจความพร้อม ของข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง
ในการถวายความปลอดภัยเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฏราชกุมารี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
   
ว่าที่ พล.ต.ต.ฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี เชิญข้าราชการตำรวจประชุม รายงานข้อราชการและรับฟังนโยบาย ณ สภ.บ้านหมี่
เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เก็บผักตบชวา   ณ แม่น้ำบางขาม
ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
โครงการตรวจสารเสพติดของข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอท่าวุ้ง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


ข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้งร่วมทำกิจกรรม ๕ ส.ปรับปรุงทัศนียภาพ สถานที่ราชการ และบ้านพักอาศัย ประจำเดือน
   
   
การปฏิบัติงานประจำเดือน ของข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ชุดปฏิบัติการสืบสวน ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ก่อนวันลอยกระทง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ร่วมกับข้าราชการทุกหมู่เหล่า กระทำพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงสวรรคต
ณ   ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง   เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พ.ต.อ.กฤตธัช ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มาตรวจเยี่ยม และมอบโอวาทในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง เมื่อ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙
และภาพการประชุมประจำเดือน ของ สภ.
   
   
 
   
   
 
 
ผลการปฏิบัติ ประจำเดือน   ธันวาคม   ๒๕๕๙
 

 

ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
การฝึกและออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล
โครงการอาหารกลางวันทุกวันพุธ และพฤหัสบดี ของสัปดาห์
ร่วมถวายอารักขา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร