การแจ้งความดำเนินคดีต่าง ๆ
คนหาย
พรากผู้เยาว์
ทรัพย์สินหาย
ถูกฉ้อโกทรัพย์
รถ และเรือหาย
ถูกยักยอกทรัพย์
เอกสารสำคัญหาย
จ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน
ถูกข่มขืนกระทำชำเรา
ถูกปลอมแปลงเอกสาร
บัตรประจำตัวประชาชนหาย
ถูกยักยอกทรัพย์ในการเช่าซื้อ
ถูกทำรายร่างกาย และฆ่าคนตาย