นายพิบูลย์   โพธิสมภาพวงษ์
ประธาน  กต.ตร.สภ.ท่าวุ้ง


คณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลการบริหารงานของตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง